Il Potere dello Sguardo

L ' A R T E D E L L A S E D U Z I O N E È I N T R I S A D I
M O L T E P L I C I A S P E T T I C H E S E R V O N O A N O I
A R T I S T I P E R C O N Q U I S T A R E I L N O S T R O P U B B L I C O .
E A D E S S O V I C H I E D O :
Q U A N T E D I V O I P U N T A N O S U L L O S G U A R D O P E R
S E D U R R E ? D A S E M P R E L O S G U A R D O N A S C O N D E U N
P O T E R E S E D U T T I V O . . . O C C H I M A G N E T I C I E
L U M I N O S I C O N F E R I S C O N O I N T E L L I G E N Z A ,
P E R S O N A L I T À E B E L L E Z Z A A L L A F I G U R A
F E M M I N I L E . U N ’ O C C H I A T A I N T E N S A , S P E S S O ,
C O L P I S C E M O L T O D I P I Ù D I U N V E S T I T O C O S T O S O
E A P P A R I S C E N T E . F O R S E L A P I Ù I M P O R T A N T E
F U N Z I O N E D I C O M U N I C A Z I O N E C H E R I V E S T E L O
S G U A R D O È L A C O S I D D E T T A “ S A L I E N Z A ” , U N
S I N O N I M O D I “ I M P O R T A N Z A ” . Q U A N D O G U A R D I A M O
Q U A L C U N O Q U E S T A P E R S O N A E N T R A N E L N O S T R O
R A D A R E I S E N S I S I D I R E Z I O N A N O
R E C I P R O C A M E N T E I N Q U E S T O P R I M O C O N T A T T O
V I S I V O C H E È U N V E R O “ C O N T A T T O F I S I C O A
D I S T A N Z A ” , I S E N S I S I A T T I V A N O , L ’ A T T E N Z I O N E
È F O C A L I Z Z A T A E S I I N S T A U R A I L P R I M O P O N T E
C O M U N I C A T I V O C O N L ' A L T R O .
O G G I V I I L L U S T R E R Ò A T T R A V E R S O D E L L E T E C N I C H E
C H E H O A P P U R A T O I O S T E S S A S U I P A L C H I D I
T U T T O I L M O N D O , C O M E A M M A L I A R E I L V O S T R O
P U B B L I C O , A T T R A V E R S O L O S G U A R D O C H E D I V E N T A
I L F U L C R O D E L L ' E R O S E I L C O R P O C H E S E G U E L A
S U A D A N Z A N E L L O S P A Z I O .